X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

HOW CAN i GO BACK TO FIREFOX 61?

wfw
Được đăng

Firefox 62 disabled Bitdefender Wallet and I won't use it without Wallet. How do I get back to the previous version of Firefox?

Firefox 62 disabled Bitdefender Wallet and I won't use it without Wallet. How do I get back to the previous version of Firefox?

Giải pháp được chọn

Hi FFus3r, for a one-version downgrade, please refer users to this article that provides pinpoint links:

Install an older version of Firefox

As you may recall, there were two subsequent updates, so that previous version was 61.0.2.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 1

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 30.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Thông tin chi tiết

FFus3r 50 giải pháp 757 câu trả lời
Được đăng
win32 https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/61.0/win32/ win64 https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/61.0/win64/
jscher2000
  • Top 10 Contributor
8767 giải pháp 71704 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi FFus3r, for a one-version downgrade, please refer users to this article that provides pinpoint links:

Install an older version of Firefox

As you may recall, there were two subsequent updates, so that previous version was 61.0.2.

Hi FFus3r, for a one-version downgrade, please refer users to this article that provides pinpoint links: [[Install an older version of Firefox]] As you may recall, there were two subsequent updates, so that previous version was 61.0.2.
FFus3r 50 giải pháp 757 câu trả lời
Được đăng

jscher2000 said

Hi FFus3r, for a one-version downgrade, please refer users to this article that provides pinpoint links: Install an older version of Firefox As you may recall, there were two subsequent updates, so that previous version was 61.0.2.

thankyou.

''jscher2000 [[#answer-1151521|said]]'' <blockquote> Hi FFus3r, for a one-version downgrade, please refer users to this article that provides pinpoint links: [[Install an older version of Firefox]] As you may recall, there were two subsequent updates, so that previous version was 61.0.2. </blockquote> thankyou.
Pj 42 giải pháp 869 câu trả lời
Được đăng

jscher2000 said

  • Hi FFus3r, for a one-version downgrade, please refer users to this article that provides pinpoint links:

Version 62 is 'breaking' more Extensions?

~Pj

''jscher2000 [[#answer-1151521|said]]'' <blockquote> * Hi FFus3r, for a one-version downgrade, please refer users to this article that provides pinpoint links: * [[Install an older version of Firefox]] </blockquote> Version 62 is 'breaking' more Extensions? ~Pj