Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HOW CAN i GO BACK TO FIREFOX 61?

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 373 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pj

more options

Firefox 62 disabled Bitdefender Wallet and I won't use it without Wallet. How do I get back to the previous version of Firefox?

Giải pháp được chọn

Hi FFus3r, for a one-version downgrade, please refer users to this article that provides pinpoint links:

Install an older version of Firefox

As you may recall, there were two subsequent updates, so that previous version was 61.0.2.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

Giải pháp được chọn

Hi FFus3r, for a one-version downgrade, please refer users to this article that provides pinpoint links:

Install an older version of Firefox

As you may recall, there were two subsequent updates, so that previous version was 61.0.2.

more options

jscher2000 said

Hi FFus3r, for a one-version downgrade, please refer users to this article that provides pinpoint links: Install an older version of Firefox As you may recall, there were two subsequent updates, so that previous version was 61.0.2.

thankyou.

more options

jscher2000 said

  • Hi FFus3r, for a one-version downgrade, please refer users to this article that provides pinpoint links:

Version 62 is 'breaking' more Extensions?

~Pj