Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why is the Firefox icon on my homepage shaded?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox insignia in left side top of my homepage is shaded.

Giải pháp được chọn

HI, it has been that way for a bunch of versions, maybe since 57. If you put your mouse up to it it will change to it's colours and if click it you can take the tour. It more or less comes alive if your doing a clean install and will show the box/info for the tour.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

HI, it has been that way for a bunch of versions, maybe since 57. If you put your mouse up to it it will change to it's colours and if click it you can take the tour. It more or less comes alive if your doing a clean install and will show the box/info for the tour.

Được chỉnh sửa bởi Shadow110 vào

more options

You can hide this onboarding icon by modifying this pref on the about:config page.

  • browser.onboarding.enabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.