X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

firefox don't show affiliates images, when I visit website.

Được đăng

firefox don't show affiliates images, when I visit website.

All other browsers show the affiliate images without problems.
firefox don't show affiliates images, when I visit website. All other browsers show the affiliate images without problems.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 29.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0

Thông tin chi tiết

Happy112 561 giải pháp 5694 câu trả lời
Được đăng
Duplicate to : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1215213