Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Не отображаются баннеры где надо ставить галочку "я не робот"

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

На всех сайтах не отображаются эти специальные проверки, настройки облазил - ничего нет

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

BarsOtto said

All these sites do not display these special checks, the settings are okay - there is nothing

That is something sites uses and FF can't change or remove them. If your not seeing them then you got adblocker or Firewall causing it not to work to block your access.

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?