X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I forward my bookmark list?

Được đăng

I want to forward a list of Bookmarks I created on Mac, using Firefox. Can I export these links in a list somehow, for ex., to my email address? Thanks

I want to forward a list of Bookmarks I created on Mac, using Firefox. Can I export these links in a list somehow, for ex., to my email address? Thanks

Giải pháp được chọn

The previous answer is correct. Here is a web page that will provide a more visual guide for both exporting and importing your bookmarks: https://support.mozilla.org/en-US/kb/export-firefox-bookmarks-to-backup-or-transfer

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

the-edmeister
  • Moderator
5391 giải pháp 40026 câu trả lời
Được đăng

Export in HTML format thru the "Library" > Import & Backup.

Export in HTML format thru the "Library" > Import & Backup.
kayvon 4 giải pháp 23 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

The previous answer is correct. Here is a web page that will provide a more visual guide for both exporting and importing your bookmarks: https://support.mozilla.org/en-US/kb/export-firefox-bookmarks-to-backup-or-transfer

The previous answer is correct. Here is a web page that will provide a more visual guide for both exporting and importing your bookmarks: https://support.mozilla.org/en-US/kb/export-firefox-bookmarks-to-backup-or-transfer