Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

new 57.0.1 64bit update disabled login screen for theaustralian.com.au

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Diode24

more options

Using Windows 10 Home version 1703 on a 64 bit operating system PC. Updated Firefox Quantum 57.0.1 64bit has disabled the login screen for theaustralian.com.au news page. This login can be accessed on same computer using Chrome and on a different 32bit Windows 10 operating PC with 32bit Firefox 57.0.1 version

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

more options

Thank you this has solved my problem