X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

shortcuts

Được đăng

How can I disable ALL firefox shortcuts? If about:preferences#privacy pops up while I'm typing again I will shoot this PC and never use Firefox again. Nothing is worse than being interrupted while typing!

How can I disable ALL firefox shortcuts? If about:preferences#privacy pops up while I'm typing again I will shoot this PC and never use Firefox again. Nothing is worse than being interrupted while typing!

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 27.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8797 giải pháp 71955 câu trả lời
Được đăng

Whoops, your post duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1179817

Whoops, your post duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1179817