Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

my website seems slow with firefox ?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

locking this thread as duplicate, please continue at /questions/1169229

I posted this question earlier but I can't find where it goes. so I'm posting it again.

The thing is I recently created a website & it almost load within 2 seconds in chrome browser. I did all the hard work by optimizing images, leverage browser cache, etc.

but still Firefox takes more than 3 seconds to load the site & I need to know why it takes that much time to load my site. Please help me if you have any tips.

My website is https://www.candyselfie.net

Regards, Pamela

''locking this thread as duplicate, please continue at [https://support.mozilla.org/questions/1169229 /questions/1169229]'' I posted this question earlier but I can't find where it goes. so I'm posting it again. The thing is I recently created a website & it almost load within 2 seconds in chrome browser. I did all the hard work by optimizing images, leverage browser cache, etc. but still Firefox takes more than 3 seconds to load the site & I need to know why it takes that much time to load my site. Please help me if you have any tips. My website is https://www.candyselfie.net Regards, Pamela

Được chỉnh sửa bởi philipp vào