Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i forgot my Firefox starting password .how i can reset this

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 100 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

i forgot my Firefox starting password .how i can reset this ,once i open the Firefox asking master password ,any chance to reset through other browser

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You are talking about the Master Password option in the Password Manager. You can reset the master. But, ALL password data would be deleted as a security feature. This can not be bypassed.

https://support.mozilla.org/kb/Forgot+my+master+password Resetting your master password will remove all of your saved usernames and passwords.


In the event that the passwords information is lost, you should record all information in a separate text file somewhere else on your hard drive, or written down. You can easily copy and paste if you need to do so. If you are concerned about someone else looking at that file, you can compress it using a password.