Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will Google analytics opt-out add on work ok w/ Firefox 45.0.1?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

The educated guesses do not address my question. Think all the details needed are specified in the question above. Hope somebody knows the answer.

Thanks, alleyoop44

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The extension installs in 45.0.2 (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout), but does it actually do what it claims to do? I have no idea. I wonder who does that kind of testing.