Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

getting e mail notification I did't request

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I keep getting a email from this New thread: SUMO DE LA LANGUE FRANCAISE

Oholiab Kouadio has posted a new thread in a forum you're watching. Here is the thread:

Bonjour à tous les sumo de la langue françaises pourquoi y a t il pas de conversions en français. Soyez actifs. I have no idea why ? is it scam

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Reveillez-vous!

more options

We do not live here. And you only gave 3 minutes for a response.

If that e-mail is from Mozilla, look at the bottom of the message. On the right side there should be a link to stop sending updates.