Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Firefox Mozilla and Thunderbird keep freezing on me and I spend a lot of time everyday turning my computer off and on to resart. Are you having a problem as

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 63 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My Firefox Mozilla and Thunderbird keep freezing up on me when I click on them. I have to shut down and restart the computer. This happens many times a day and is very annoying. Are you having problems?

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox.

After the browser is fully open, close it. Is the problem still there?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox.

After the browser is fully open, close it. Is the problem still there?