Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multiple Seperate Work + Home Sessions, each with their own seperate Tab Groups

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Would this be a use case for switching profiles? How can we do this better?

Or is there plans for enhancing sessions of Tab Groups better than saving and opening sessions manually?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi drivencompassion, You are correct, the only current feature that can do this is by having different profiles. It is also possible to have separate tab groups called work and home, but this is only for tabs.

There are some add ons: