Zoom in and out of websites on Firefox for Android

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

You can zoom into a page by using pinch gestures.

Text will not be reformatted when you use pinch to zoom.

Zoom in

Just place two finger tips on the screen and move them away from each other.

Zoom out

Use a pinch gesture (move your finger tips closer together).

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Michael Verdi, Matt Brubeck, scoobidiver, Swarnava Sengupta, michellerluna, mluna, Jason, user841578, user917725, scootergrisen, Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support