Your hardware is no longer supported by Thunderbird

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

If your computer has a processor older than Pentium 4, Thunderbird version 52 and above will not run.

If Thunderbird 48 or older (like version 45) is already installed on your computer, you can continue using it but you will not receive any further updates. If you download Thunderbird version 52 or above and try to run it, you will see the message, Thunderbird cannot be installed. This version of Thunderbird requires a processor with SSE2 support.

The reason is, like many programs, newer versions of Thunderbird require a processor that supports Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) for better performance. We recommend a computer with a Pentium 4 or newer processor that supports SSE2 to use the latest version of Thunderbird, which has more features, stability and security.

The processor requirements of Thunderbird as distributed by Linux distributions may differ from the processor requirements of Thunderbird as distributed by Mozilla, so you may be able to obtain an up-to-date version of Thunderbird that does not require SSE2 from your Linux distribution.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Tonnes. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support