Xóa lịch sử tìm kiếm của bạn trong Firefox dành cho Android

Bạn có thể xóa lịch sử duyệt web của mình bằng ứng dụng Firefox dành cho Android bất kỳ lúc nào.

Xóa dữ liệu duyệt web theo cách thủ công

 1. Chạm vào nút menu.

  new preview menu updated
 2. Chạm Cài đặt
 3. Chạm Xóa dữ liệu duyệt web.
 4. Chọn loại dữ liệu bạn muốn xóa:
  • Thẻ đang mở
  • Lịch sử duyệt web và dữ liệu trang web
  • Cookie
  • Hình ảnh và tập tin đã lưu trong bộ nhớ đệm
  • Quyền hạn trang web
 5. Chạm Xóa dữ liệu duyệt web.

Xóa một trang web cụ thể khỏi lịch sử duyệt web của bạn

 1. Chạm vào nút menu.

  new preview menu updated
 2. Chạm Lịch sử.
 3. Chạm vào dấu ba chấm bên cạnh trang web bạn muốn xóa.
 4. Chạm Xóa.

Xóa dữ liệu duyệt web khi thoát

Tùy chọn này tự động xóa lịch sử duyệt web của bạn mỗi khi bạn thoát khỏi Firefox thông qua tùy chọn Thoát trong menu.

 1. Chạm vào nút menu.

  new preview menu updated
 2. Chạm Cài đặt.
 3. Chạm Xóa dữ liệu duyệt web khi thoát.
 4. Trượt công tắc để bật Xóa dữ liệu duyệt web khi thoát.
 5. Chọn loại dữ liệu bạn muốn xóa khi thoát (thẻ đang mở, lịch sử duyệt web, cookie, hình ảnh và tập tin được lưu trong bộ nhớ cache và quyền của trang web.)
 6. Tùy chọn Thoát bây giờ sẽ xuất hiện trong menu Firefox (ba dấu chấm). Sử dụng tùy chọn này để thoát phiên duyệt web và sau đó dữ liệu duyệt web bạn đã chọn sẽ bị xóa.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm