Xóa lịch sử duyệt web của bạn và các dữ liệu cá nhân khác trên Firefox dành cho Android

Firefox dành cho Android cung cấp cho bạn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình, chẳng hạn như lịch sử duyệt web, mật khẩu, v.v. Bạn có thể thuận tiện lưu dữ liệu này vào trình duyệt của mình và xóa nó bất kỳ lúc nào bạn muốn:

Xóa toàn bộ lịch sử duyệt web của bạn

 1. Chạm vào bảng Lịch sử trên màn hình chính của bạn.
 2. Chạm vào Xóa lịch sử duyệt web ở cuối bảng Lịch sử.
 3. Chạm OK để xác nhận.

Xóa các mục cụ thể khỏi trình duyệt của bạn

 1. Chạm vào nút menu (hoặc là bên dưới màn hình trên một số thiết bị hoặc ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt) và chọn Cài đặt (bạn có thể phải nhấn vào menu Thêm trước) .
 2. Chạm Xóa dữ liệu cá nhân.
 3. Đặt dấu kiểm bên cạnh các mục bạn muốn xóa, sau đó chạm Xóa dữ liệu.
 1. Chạm vào nút menu (hoặc là bên dưới màn hình trên một số thiết bị hoặc ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt) và chọn Cài đặt (bạn có thể phải nhấn vào menu Thêm trước) . (bạn có thể phải nhấn vào menu Thêm trước) .
 2. Chạm Quyền riêng tư và chọn Xóa ngay.
 3. Đặt dấu kiểm bên cạnh các mục bạn muốn xóa, sau đó chạm Xóa dữ liệu.
  Clear private data

Xóa dữ liệu khi thoát

Tùy chọn này tự động xóa dữ liệu đã chọn của bạn (dấu trang, lịch sử duyệt hoặc tìm kiếm, mật khẩu đã lưu, v.v.) mỗi khi bạn thoát khỏi Firefox:

 1. Chạm vào nút menu (hoặc là bên dưới màn hình trên một số thiết bị hoặc ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt) và chọn Cài đặt (bạn có thể phải nhấn vào menu Thêm trước) .
 2. Chạm Quyền riêng tư và đánh dấu kiểm bên cạnh Xóa dữ liệu duyệt web khi thoát.
 3. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn loại thông tin bạn muốn xóa mỗi khi thoát khỏi Firefox, sau đó chạm Đặt.

Firefox sẽ xóa thông tin của bạn mỗi khi bạn đóng thông qua tùy chọn Thoát trên menu.

Lưu ý: Nếu tùy chọn trên không hoạt động, hãy buộc ứng dụng dừng và sau đó khởi động lại. Sau đó, làm theo các bước trên để xóa lịch sử duyệt web.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm