Xóa lịch sử duyệt web trong Firefox dành cho iOS

Firefox lưu trữ các trang web bạn đã truy cập trong lịch sử của mình khi bạn duyệt Web. Thực hiện theo các bước sau để xóa lịch sử của bạn.

Xóa lịch sử của bạn

 1. Chạm vào nút menu ở dưới cùng của màn hình (menu sẽ ở trên cùng bên phải nếu bạn đang sử dụng iPad):
  menu button ios 10

 2. Chạm Thư viện của bạn 57 library icon .
 3. Nhấn vào bảng lịch sử để xem các trang web đã truy cập của bạn.
 4. Chạm Xóa lịch sử gần đây…
 5. Chọn khung thời gian bạn muốn xóa.

Xóa các trang web cụ thể khỏi lịch sử của bạn

 1. Chạm vào nút menu ở dưới cùng của màn hình (menu sẽ ở trên cùng bên phải nếu bạn đang sử dụng iPad):
  menu button ios 10

 2. Chạm Thư viện của bạn 57 library icon .
 3. Nhấn vào bảng lịch sử để xem danh sách các trang web đã truy cập.
 4. Vuốt sang phải tại trang web bạn muốn xóa khỏi lịch sử của mình.
Điều này sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu trang web hoặc đăng nhập. Để làm điều đó, xem phần tiếp theo.

Xóa dữ liệu trang web cá nhân

 1. Chạm vào nút menu ở dưới cùng của màn hình (menu sẽ ở trên cùng bên phải nếu bạn đang sử dụng iPad):
  menu button ios 10

 2. Chạm vào Cài đặt trong bảng menu.
 3. Trong menu Cài đặt Firefox, trong phần Riêng tư, hãy nhấn Quản lý dữ liệu.
 4. Chạm Dữ liệu trang web.
 5. Chạm Chỉnh sửa ở góc trên bên phải.
 6. Chạm vào nút màu đỏ bên cạnh mỗi trang bạn muốn xóa hoặc chạm Xóa tất cả dữ liệu trang web ở phía dưới để xóa mọi thứ.

Xóa dữ liệu trên tất cả các trang web

 1. Chạm vào nút menu ở dưới cùng của màn hình (menu sẽ ở trên cùng bên phải nếu bạn đang sử dụng iPad):
  menu button ios 10

 2. Chạm vào Cài đặt trong bảng menu.
 3. Trong menu Cài đặt Firefox, trong phần Riêng tư, hãy nhấn Quản lý dữ liệu.
 4. Chạm vào công tắc switchonios bên cạnh các loại thông tin bạn muốn xóa.
 5. Chạm vào nút Xóa dữ liệu riêng tư.
Cảnh báo: Xóa dữ liệu riêng tư của bạn sẽ đóng tất cả các thẻ đang hoạt động của bạn.

Tôi có thể xóa những loại thông tin nào?

 • Lịch sử duyệt web - địa chỉ và văn bản lưu trữ cho các trang web bạn đã truy cập. Xóa điều này sẽ xóa các trang web này khỏi trang web hàng đầu của bạn.
 • Bộ nhớ đệm - các phần của các trang web được lưu trữ trong trình duyệt để làm cho chúng tải nhanh hơn vào lần tiếp theo bạn truy cập.
 • Cookie - các tập tin chứa thông tin về truy cập của bạn đến một trang web, bao gồm tùy chọn trang web và thông tin người dùng.
 • Dữ liệu trang web ngoại tuyến - Lưu trữ một trang web trong thiết bị của bạn (nếu bạn đã cho phép) để bạn có thể tiếp tục sử dụng ngoại tuyến.
 • Đăng nhập đã lưu - Bản ghi các tên người dùng và mật khẩu.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm