Xem các thẻ gần đây trên trang chủ Firefox dành cho Android của bạn

Trang chủ Firefox được cá nhân hóa của bạn trên Android giúp bạn dễ dàng tiếp tục nơi bạn đã dừng lại sau phiên trình duyệt cuối cùng của mình. Bạn có thể truy cập hai thẻ gần đây nhất của mình trong phần Trang đã xem gần đây . Nhấn Hiển thị tất cả để xem tất cả các thẻ đang mở, tất cả các thẻ duyệt web riêng tư đang mở và tất cả các thẻ đồng bộ hóa đang mở.

Các thẻ đang mở

Xem và quản lý các thẻ đang mở của bạn:

 1. Nhấn Hiển thị tất cả trong phần Trang đã xem gần đây.
  • Tất cả các thẻ đang mở sẽ xuất hiện trong khay thẻ.
 2. Nhấn vào bản xem trước thẻ để truy cập thẻ.
 3. Nhấn fx icon cancel download để đóng thẻ.
 4. Vuốt xuống để quay lại trang chủ của bạn.

Firefox for Android tabs tray

Các thẻ duyệt web riêng tư

Xem và quản lý các thẻ duyệt web riêng tư đang mở của bạn:

 1. Nhấn Hiển thị tất cả trong phần Trang đã xem gần đây.
 2. Nhấn vào biểu tượng duyệt web riêng tư Firefox Lite Private Browsing icon trong ngăn thẻ.
 3. Nhấn vào bản xem trước thẻ để truy cập thẻ.
 4. Nhấn fx icon cancel download để đóng thẻ.
 5. Vuốt xuống để quay lại trang chủ của bạn.

Các thẻ đã đồng bộ hóa

 1. Nhấn Hiển thị tất cả trong phần Trang đã xem gần đây.
 2. Nhấn vào biểu tượng đồng bộ hóa Firefox iOS 39 Synced icon trong ngăn thẻ.
 3. Nhấn vào bản xem trước thẻ để truy cập thẻ.
 4. Nhấn fx icon cancel download để đóng thẻ.
 5. Vuốt xuống để quay lại trang chủ của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm