Where to go for developer support

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

If you're a developer, you'll find what you need on the Mozilla Developer Network (MDN). MDN offers documentation, demos, and a Q&A forum where you can ask questions and interact with other developers.

The following pages are a good place to start if you need help:

Here are just a few of the topics you'll find on MDN:

 1. Open Web-facing technologies:
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • Web-facing APIs
  • Graphics
  • APIs / DOM
 2. Firefox OS:
  • Open Web apps
  • Building and installing Firefox OS
  • Contributing to the Firefox OS project
  • Customizing Gaia
 3. The Mozilla platform:
  • Gecko
  • Building and configuring Firefox
  • XUL
  • XPCOM
  • Firefox test channels (Nightly, Developer Edition and Beta)
// These fine people helped write this article:philipp, Goofy, ariestiyansyah, scootergrisen, Joni. You can help too - find out how.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support