Where to go for developer support

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

If you're a developer, you'll find what you need on the Mozilla Developer Network (MDN). MDN offers documentation, demos, and a Q&A forum where you can ask questions and interact with other developers.

The following pages are a good place to start if you need help:

Here are just a few of the topics you'll find on MDN:

 1. Open Web-facing technologies:
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • Web-facing APIs
  • Graphics
  • APIs / DOM
 2. Firefox OS:
  • Open Web apps
  • Building and installing Firefox OS
  • Contributing to the Firefox OS project
  • Customizing Gaia
 3. The Mozilla platform:
  • Gecko
  • Building and configuring Firefox
  • XUL
  • XPCOM
  • Firefox test channels (Nightly, Developer Edition and Beta)
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:philipp, Goofy, ariestiyansyah, scootergrisen, Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support