Voice input in Firefox for Android

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Firefox for Android's voice input feature lets you speak into the address bar instead of using the keyboard. Just tap the microphone icon and speak:

mic voice input 42 voice input 57

Enable or disable voice input

 1. Tap the menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) , then select Settings (you may need to tap More first) .
 2. Tap Accessibility.
 3. Tap the switch next to Voice input to turn it on (blue means on).
 1. Tap the menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) , then select Settings (you may need to tap More first) .
 2. Tap Accessibility.
 3. Tap to put a check mark next to Voice input.

To disable voice input, follow the preceding steps and remove the check mark next to Voice input.

Use voice input

 1. Tap the address bar.
 2. Tap the microphone icon:
  voice2 voice input 57
 3. When the voice recognition prompt comes on, start speaking. Firefox will enter the words you've spoken into the address bar.
 4. Tap Go to perform a search using your default search engine, or tap one of the other search engines below the screen.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Tonnes, Biraj Karmakar, Joni, Artist. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support