Use Adobe Reader to view PDF files in Firefox

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

adobe_icon.gif Adobe Reader is a free program for viewing and printing PDF documents.
It includes an Adobe Acrobat browser plugin for displaying PDF documents within Firefox and other Web browsers. (By default, Firefox uses its built-in PDF Viewer.)

Support ended for all NPAPI plugins except for Flash in Firefox version 52, released March 7, 2017. See this compatibility document and this article for details.

Beginning with Firefox version 52, support has ended for all NPAPI plugins except for Adobe Flash. See this compatibility document and this article for details.

Even though Firefox no longer supports the Adobe Reader browser plugin, you can still use the Adobe Reader program as your PDF viewer in Firefox, as explained below. This article provides resources for setting up the Adobe Reader program and browser plugin on your computer.

Installing and updating Adobe Reader

To install Adobe Reader, please visit the Adobe.com website. To make sure your installation of Adobe Reader includes the latest available security and stability updates, open Adobe Reader, click on the Help menu and then click Check for Updates….

See the Adobe Security bulletins and advisories page for information about security and stability issues affecting Adobe Reader.

Viewing PDF files in Firefox

Click the following link to test how PDF files are displayed in Firefox:

By default, Firefox will use its built-in PDF Viewer. To use the Adobe Reader program or browser plugin instead:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. Select the Applications panel.General panel and go to the Applications section.
  3. Select the Portable Document Format (PDF) entry and change the action to use the Adobe Reader program or the Adobe Acrobat plugin.

For more information, see these articles:

Note: The Adobe Acrobat NPAPI plugin has been known to cause problems when used in Firefox on Mac OS X. For details, see PDF files are blank or cause an error message on Mac.

Getting help with Adobe Reader

If you need more help with the Adobe Reader program or plugin, visit the Adobe Reader forums and Adobe Reader product support.
Based on information from Adobe Reader (mozillaZine KB)

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Tonnes, AicItMan, Michael Verdi, scoobidiver, John99, Klip Kreator, Swarnava Sengupta, Ashickur Rahman, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.