Tùy chỉnh các điều khiển, các tùy chọn và tiện ích

Làm Firefox thành của riêng bằng cách thêm và quản lý các tính năng mà bạn muốn.

Ghi chú nhỏ trong Firefox FAQ

Ghi chú nhỏ là thông báo ngắn gọn từ Firefox và Mozilla, được hiển thị theo mặc định trên trang thẻ mới trong Firefox phiên bản 88 trở xuống.

Trong Tiếng Anh

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm