Tùy chỉnh các điều khiển, các tùy chọn và tiện ích

Tùy chỉnh Firefox với các phần bổ trợ và tiện ích mở rộng

Cách thêm tính năng dịch vào Firefox

Hiện tại Firefox chưa tích hợp tính năng dịch trong trình duyệt. Bài viết này sẽ mô tả cách thêm tính năng dịch trang vào Firefox bằng các tiện ích mở rộng.

Trong Tiếng Anh

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm