Thunderbird support has ended for Mac OS X 10.6, 10.7 and 10.8

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.
This article applies to Mac users only.

Starting with Thunderbird version 52, Thunderbird requires Mac OS X 10.9 (Mavericks) or higher. If you are on an earlier version of Mac OS X, there are options for you to continue using a secure version of Thunderbird.

Visit this Apple Support page to find your Mac OS version.

Option 1: Upgrade to a Mac OS version supported by Apple

To ensure the safest email experience, we recommend upgrading to a Mac OS version that Apple supports. Visit this Apple Support Page to learn more about upgrading.

While Thunderbird will still continue to work on unsupported versions, using Thunderbird on a supported version will provide you with the best and safest user experience.

Option 2: Download Thunderbird version 45

Thunderbird 45 will continue to work with Mac OS X 10.6, 10.7 and 10.8 but will not receive any further updates or security fixes. Thunderbird 45 can be downloaded from here. First pick the folder for your locale and then download the package.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Tonnes, Matt. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support