Thêm công cụ tìm kiếm vào Firefox Focus dành cho Android

Trang này mô tả một số tính năng mới trong Firefox Focus. Nếu Firefox Focus của bạn trông khác, đừng bực bội. Bạn sẽ có thể nhận được phiên bản mới một cách sớm nhất.

Firefox Focus đi kèm với các công cụ tìm kiếm tích hợp, nhưng bạn cũng có thể thêm các công cụ tìm kiếm mới:

  1. Chạm vào nút trình đơn ở góc trên cùng bên phải
    focusmenu 4
  2. Chạm Cài đặt.
  3. Chạm vào tùy chọn dưới Tìm kiếm.
  4. Chạm Thêm công cụ tìm kiếm khác.
  5. Điền tên cho công cụ tìm kiếm của bạn trong trường Tên để Hiển thị.
  6. Trong trường Tìm kiếm chuỗi để sử dụng, hãy nhập liên kết và truy vấn tìm kiếm của bạn.
  7. Chạm Lưu để lưu thay đổi của bạn.
  8. Chạm vào mũi tên quay lại để lưu các thay đổi của bạn.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support