Thay thế trình đọc nguồn cấp dữ liệu cho Firefox

Nguồn cấp webdấu trang trực tiếp được tích hợp sẵn trên Firefox đã gỡ bỏ từ phiên bản chính thức của Firefox 64 trong tháng 12 năm 2018.

Sau khi xem xét dữ liệu sử dụng và các yêu cầu bảo trì kỹ thuật cho các tính năng này và tính đến các trình đọc nguồn cấp dữ liệu RSS/Atom thay thế đã có sẵn, chúng tôi đã nhận ra rằng các tính năng này trên trình duyệt đang bảo trì và bảo mật rất nhiều so với mức sử dụng của chúng. Việc xóa trình đọc nguồn cấp dữ liệu và dấu trang trực tiếp cho phép chúng tôi tập trung vào các tính năng khác trên trình duyệt tốt hơn.

Với bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn tìm được một sự thay thế phù hợp cho trình đọc nguồn cấp dữ liệu tích hợp và di chuyển dấu trang trực tiếp của bạn sang trình đọc nguồn cấp dữ liệu mới.

Thay thế cho trình đọc nguồn cấp dữ liệu được tích hợp sẵn

Tiện ích: Có một số tiện ích mở rộng cho Firefox cung cấp chức năng đọc nguồn cấp dữ liệu. Bạn có thể duyệt các tiện ích này tại đây, hoặc tìm kiếm các trình đọc nguồn cấp dữ liệu khác trên addons.mozlla.org.

Nguồn cấp tổng hợp: Có rất nhiều ứng dụng dành riêng cho người đọc nguồn cấp dữ liệu, nhiều chương trình trong số đó cung cấp trải nghiệm tốt hơn Firefox. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các ứng dụng này trên Wikipedia.

Điều gì sẽ xảy ra với Dấu trang trực tiếp hiện tại của tôi?

Firefox sẽ cho bạn biết khi nào hỗ trợ cho dấu trang trực tiếp đã kết thúc và sẽ thực hiện những điều sau đây:

  • Tự động xuất tất cả Dấu trang trực tiếp hiện tại sang tập tin OPML trên máy tính để bàn của bạn có tên Firefox feeds backup.opml mà bạn có thể nhập vào trình đọc nguồn cấp dữ liệu khác.
  • Dấu trang trực tiếp sẽ được chuyển thành các dấu trang thông thường nếu Firefox có thể xác định URL của nó. Nếu URL không tồn tại, dấu trang trực tiếp gốc sẽ bị xóa.

Các lựa chọn thay thế khác

Khám phá và tạo kiểu nội dung

Mozilla đang làm việc trên nhiều sáng kiến khác nhau cung cấp chức năng tương tự với hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu RSS/Atom, như Pocket (để lưu lại một bài viết nhằm tham khảo chúng về sau) và Chế độ đọc (cho các tính năng như hỗ trợ giọng nói và kiểu nội dung do người dùng kiểm soát).

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm