Thay đổi ngôn ngữ mặc định của Firefox dành cho Android

Firefox for Android Firefox for Android Được tạo: 08/23/2020

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mặc định cho giao diện của Firefox dành cho Android bất kỳ lúc nào bằng cách làm như sau:

  1. Nhấn vào nút menu.

    Settings icon in address bar in android

  2. Chạm Cài đặt
  3. Chạm Ngôn ngữ.
  4. Chọn vào một ngôn ngữ từ danh sách để chọn nó. Chọn Theo ngôn ngữ thiết bị để khớp với ngôn ngữ thiết bị của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm