Template:OpenBookmarksLibrary

Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon , rồi chọn Trang đánh dấu. Cuộn xuống phía dưới và nhấp Xem tất cả trang đánh dấu. Nhấp vào nút Trang đánh dấu Bookmarks-29 và chọn Xem tất cả trang đánh dấu để mở cửa sổ Thư viện.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:pierreneter, Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
Đóng góp cho Mozilla Support