Template:ImportHTMLBookmarks

Nhấp vào nút Thư viện 57 library icon , rồi chọn Trang đánh dấu. Cuộn xuống phía dưới và nhấp Xem tất cả trang đánh dấu. Nhấp vào nút Trang đánh dấu Bookmarks-29 và chọn Xem tất cả trang đánh dấu để mở cửa sổ Thư viện.

  • Từ thanh công cụ trên cửa sổ Library, nhấp vào f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup và chọn Import Bookmarks from HTML....
    Importing HTML Bookmarks - Win fx7
  • Trong cửa sổ Import Bookmarks File mở ra, chọn tới tập tin HTML đánh dấu trang web bạn đang cần nhập và chọn tập tin bạn cần nhập.
  • Nhấn vào nút Open. Cửa sổ Import Bookmarks File sẽ đóng lại.
  • Đóng cửa sổ Library. Việc nhập dấu trang đã hoàn thành
  • // Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:pierreneter. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.
    Đóng góp cho Mozilla Support