Switch to Firefox Extended Support Release (ESR) for personal use

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Firefox Extended Support Release (ESR) is an official version of Firefox developed for large organizations like universities and businesses that need to set up and maintain Firefox on a large scale. Firefox ESR does not come with the latest features but it has the latest security and stability fixes.

Firefox now includes downgrade protection to prevent corruption of user profile data. Starting with Firefox 68 ESR, you'll be prompted to create a new Firefox profile if you previously used a higher version of Firefox (read this to learn more).

You can download Firefox Extended Support Release for your operating system and language from the Firefox ESR download page.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm