Primary Password sẽ thay thế Master Password

Firefox đang xóa các thuật ngữ khỏi trình duyệt đã được xác định là xúc phạm hoặc loại trừ. Chúng tôi đang lắng nghe các cuộc trò chuyện diễn ra trong cộng đồng Mozilla và trên toàn thế giới nói chung và chú ý khi mọi người nói với chúng tôi rằng một số thuật ngữ chúng tôi sử dụng trong Firefox loại trừ và gây thiệt hại cho mọi người.

‘Master-slave’ là một phép ẩn dụ kéo dài sự phân biệt chủng tộc. Firefox luôn cố gắng để có được sự hòa nhập và rõ ràng; chúng ta không cần các thuật ngữ bắt nguồn từ phép ẩn dụ có hại khi chúng ta có nhiều lựa chọn thay thế bao hàm hơn, mang tính mô tả hơn và không phân biệt chủng tộc. Vì lý do này, tất cả các phiên bản của Master Password sẽ được thay thế bằng Primary Password trong các sản phẩm và trình duyệt Firefox.

Việc ngừng sử dụng thuật ngữ Master Password cũng sẽ tránh phần "Ngôn ngữ xúc phạm" của nguyên tắc tham gia của cộng đồng Mozilla (Mozilla Community).

Lưu ý: Primary Password và Master Password trong tiếng Anh đều có nghĩa là Mật khẩu chính. Vì vậy, bạn sẽ gần như không thấy thay đổi về vấn đề ngữ pháp này trong các bài viết của Mozilla Support tiếng Việt.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm