Names but no Email Addresses are Displayed

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

I can only see the message sender's name, not address!

By default, if the sender, CC or BCC's address is in your address book, Thunderbird will display the person's name but not their email address when you view a message.

To disable this behavior, select Tools > OptionsEdit > PreferencesThunderbird > Preferences. On the Advanced panel > Reading & Display tabDisplay panel > Advanced tab, uncheck "Show only display name for people in my address book".

0bcf908851e7744a2e52b8924ebcd6c9-1289703071-506-1.JPG

TB60 display advanced

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Chris Ilias, Tonnes, Michele Rodaro, vesper. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support