Moving Thunderbird Data to a New Computer

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Thunderbird stores your data in a separate location, away from the program filesapplication, called your profile folder. To move your data, copy your profile folder to the equivalent location on your destination computer.

 1. Click on the menu button Fx57Menu , then go to Help and select Troubleshooting Information.Go to the Help menu and select Troubleshooting Information.
 2. Click on Open FolderOpen DirectoryShow in Finder. Your Thunderbird profile folder will open in Windows ExplorerFile BrowserFinder.
 3. CloseQuit Thunderbird.
 4. From your Thunderbird profile folder, go up three levelsgo up two levelsopen the Go menu and select Enclosing Folder two times.
 5. Right-clickHold down the control key while you click on the Thunderbird.thunderbird folder, and select CopyCopy "Thunderbird".
  NOTE: .thunderbird is a hidden folder. Make sure you have Linux set to show hidden files.
 6. Go to the drive you are using to transfer your data, then right-clickhold down the Ctrl key while you click inside the drive, and select PastePaste Item.
 7. On your destination computer, right-clickhold down the Ctrl key while you click on your backup Thunderbird folder, and select CopyCopy "Thunderbird".
 8. Open Thunderbird, and close the account setup window if it appears.
 9. Click on the menu button Fx57Menu , then go to Help and select Troubleshooting Information.Go to the Help menu and select Troubleshooting Information.
 10. Click on Open FolderOpen DirectoryShow in Finder. Your Thunderbird profile folder will open in Windows ExplorerFile BrowserFinder.
 11. CloseQuit Thunderbird.
 12. From your Thunderbird profile folder, go up three levelsgo up two levelsopen the Go menu and select Enclosing Folder two times.
 13. Right-clickHold down the control key while you click inside the folder, and select PastePaste Item.
 14. When prompted, choose to replace your current data.
If you have used the profile manager to store your data in a custom location, create a new profile in the same location as your prefs.js file. Thunderbird will use the already existing data.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Chris Ilias, Tonnes, Michele Rodaro, Roland Tanglao, TyDraniu, Swarnava Sengupta, Lan, Michael Buluma, kenptr. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support