Mở một thẻ mới trong Firefox Focus cho Android

Firefox Focus làm cho việc duyệt qua giữa các trang web trở nên dễ dàng hơn. Mở nhiều tab. Thật dễ dàng để xem tab mở của bạn khi bạn đã sẵn sàng. Khi bạn hoàn thành phiên làm việc, bạn có thể xóa phiên làm việc chỉ bằng một nút.

Để mở một liên kết sang thẻ mới

 1. Chạm và giữ một liên kết trong trang để mở menu tắt.
 2. Chọn Mở liên kết trong thẻ mới.
  open in a new tab focus android
 3. Trang sẽ mở ra trong tab mới và kí tự số sẽ xuất hiện để cho biết bạn đã mở bao nhiêu tab.
  tab number focus android 7

Xem thẻ bạn đã mở

 1. Kí tự số ở dưới cùng bên phải sẽ cho bạn biết có bao nhiêu tab bạn đã mở.
  tab number focus android 7
 2. Chạm kí tự số này để mở danh sách các thẻ bạn đã mở.
  tab list focus android 7
 3. Chạm vào trang bạn muốn xem hoặc chọn Xóa lịch sử duyệt web để kết thúc và xóa phiên của bạn.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support