Manage optional permissions for Firefox extensions

Firefox Firefox Cập nhật cuối: 03/30/2024 45% người dùng đã bình chọn điều này hữu ích
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

When you install an extension on Firefox, you may see a message asking for permission to access data or features.

permissions request

Extensions may also request optional permissions to support additional functionality. The first time the extension tries to access those features, you will see a message asking for you to allow or deny those optional permissions.

AddonAllow

In the Firefox Add-ons Manager, you can also change access to data or features to your installed extensions at any time.

View and manage optional extension permissions

  1. Click the menu button Fx89menuButton, click Add-ons and themes and select Extensions.
  2. Click the name of an installed extension to see more details about that extension.
    ExpandedExtensionCard
  3. Select Permissions to see all permissions requested by the extension.
    ExpandedExtensionPermissions
  4. If an extension has optional permissions, they will be shown under Optional permissions for added functionality. Turn each optional permission on or off with the toggle switch.
    ExtensionOptionalToggle

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm