Make Firefox the default browser on Android

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Want to open your links in Firefox by default? We'll show you how.

Check your Android version number: The instructions depend on your version of Android. You can find your version by opening your phone's Settings menu and tapping About. (see your phone manufacturer's website for specific instructions).

Android 6 (Marshmallow) and higher

 1. Tap the Settings icon on your phone.
 2. Tap Apps.
 3. Tap the gear icon (usually to the top right of your screen).
 4. Tap Default Apps.
 5. Tap Browser app to open a list of choices.
 6. Tap Firefox on the list.

You're all set!

Older versions of Android

 1. Open the Settings application and tap on Apps. (On some versions of Android this button is labelled "Applications" and you may have to tap on Manage applications before the next step.)
 2. Tap on the All tab.
  Android ICS Manage Apps - Cropped just showing stock
 3. Tap on the current browser that opens links. This is usually the default browser which is called "Browser" or "Internet".
 4. Tap on Clear defaults to prevent this browser from opening links by default. If "Clear defaults" is greyed out, then either you have not installed another browser or you have installed another browser like Opera and it is set to be the default browser. If you have installed another browser, go back to the previous step and repeat with the default browser.
  Android ICS Clear defaults - Cropped
 1. Open a link in an Android application like the Mail application.
 2. Tap on Firefox and then tap on Always.
  Fennec_Default

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Tonnes, Roland Tanglao, Michael Verdi, Swarnava Sengupta, ideato, Amit Kumar Thakur, user917725, scootergrisen, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.