Installing Thunderbird on Windows

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

This article describes how to install Thunderbird on Windows.

This article only applies to Windows.
Before installing Thunderbird:

 1. Visit the Thunderbird download page in any browser (e.g. Firefox or Microsoft Internet Explorer). The page will automatically recommend the best version(s) of Thunderbird for you.
  Installing Thunderbird Win 1
 2. Click on the green download link to download the Thunderbird installer. Depending on your connection speed, the download may take up to a few minutes. Thanks for your patience… it’ll be worth the wait!
 3. Start the process by clicking Run.
  click on run to install thunderbird
 4. Then, just follow the steps (we’ve made the process as painless as possible).
  Welcome to the Thunderbird Setup Wizard
  Congratulations, you are done installing Thunderbird!
 5. Double-click on the Thunderbird icon whenever you want to communicate.
  double click on the thunderbird icon

Having problems?

Here are some articles that can help you:

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Chris Ilias, Tonnes, John99, ideato, Michal Stanke, Dyvik Chenna, Joni, Luca. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support