Identify noisy tabs in Firefox for Android

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

When sound starts playing on a web page, Firefox lets you know which page it's coming from by displaying a speaker icon.

  1. Tap the numbered tab icon at the top of the screen:

    tab icon 43 tab number android 57
  2. You'll see your open tabs.
  3. Look for the speaker icon on the tab list.
  4. Tap the page to open it.
    android audio 43 noisy tab android 57
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support