How to make Firefox and websites go full screen

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Firefox can expand to fill your entire screen with its Full Screen feature. It's great for those itty bitty screens on netbooks, making the most of your HDTV or just because you want it to! This article tells all you need to know about it.

Turn on Full Screen

 1. Click the menu button FX57menu on the right side of the toolbar.
 2. Click the full screen button fullscreen menu button 57 .
  fullscreen menu 57
 • Click the menu button new FX menu on the right side of the toolbar and select Full Screen.
  Fullscreen 29 Win Fullscreen 29 Mac Fullscreen 29 Lin

To turn off full screen, click on the menu button FX57menu new fx menu and click the full screen icon again to turn it off.

Keyboard Shortcuts

For those with a good memory. Go Full Screen via the keyboard.

 • Toggle Full Screen keyboard shortcut: Press the F11 key.
  Note: On computers with a compact keyboard (such as netbooks and laptops), press the fn + F11 keys.
 • Toggle Full Screen keyboard shortcut: command + Shift + F.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Underpass, Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, ideato, Jack, StarrPhyre, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.