How to make Firefox and websites go full screen

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Firefox can expand to fill your entire screen with its Full Screen feature. It's great for those itty bitty screens on netbooks, making the most of your HDTV or just because you want it to! This article tells all you need to know about it.

Turn on Full Screen

 1. Click the menu button FX57menu on the right side of the toolbar.
 2. Click the full screen button fullscreen menu button 57.
  fullscreen menu 57
 • Click the menu button new FX menu on the right side of the toolbar and select Full Screen.
  Fullscreen 29 WinFullscreen 29 MacFullscreen 29 Lin

To turn off full screen, click on the menu button FX57menunew fx menu and click the full screen icon again to turn it off.

Keyboard Shortcuts

For those with a good memory. Go Full Screen via the keyboard.

 • Toggle Full Screen keyboard shortcut: Press the F11 key.
  Note: On computers with a compact keyboard (such as netbooks and laptops), press the fn + F11 keys.
 • Toggle Full Screen keyboard shortcut: command + Shift + F.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm