How to hide the tab strip when you only have one tab

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Firefox no longer has a setting for hiding the tab strip when you only have one tab but there is an add-on you can download to change this.

  1. Go to the Hide Tab Bar With One Tab page on the Add-ons website.
  2. Click the Add to Firefox button and it will begin to download.
  3. Click Install when prompted to start the installation.
  4. Finally click Restart Now when it pops up. Your open tabs will be restored after the restart.

Now when you only have one tab, the tab strip will be automatically hidden.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Michael Verdi, ideato, Marco Aurélio, andrewtruong. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.