How is Facebook Container different from Multi-account Containers?

Firefox Firefox Cập nhật cuối: 04/06/2018 80% người dùng đã bình chọn điều này hữu ích
Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Facebook Containers specifically isolates Facebook and works automatically. The Firefox Multi-Account Containers is a more general extension that allows you to create containers and determine which sites open in each container.

You can use Multi-Account Containers to create a container for Facebook and assign facebook.com to it. Multi-Account Containers will then make sure to only open facebook.com in the Facebook Container. However, unlike Facebook Container, Multi-Account Containers doesn’t prevent you from opening non-Facebook sites in your Facebook Container. So users of Multi-Account Containers need to take a bit extra care to make sure they leave the Facebook Container when navigating to other sites. In addition, Facebook Container assigns some Facebook-owned sites like Instagram and Messenger to the Facebook Container. With Multi-Account Containers, you will have to assign these in addition to facebook.com.

Facebook Container also deletes Facebook cookies from your regular container on install and when you restart the browser, to clean up any potential Facebook trackers. Multi-Account Containers does not do that for you.

Mozilla created and supports Facebook Container and Firefox Multi-Account Containers. Other container extensions are not maintained by Mozilla. If you are experiencing issues with these other extensions, please contact the developer directly.

Bài viết này có hữu ích không?

Vui lòng đợi...

Những người này đã giúp viết bài này:

Illustration of hands

Tình nguyện viên

Phát triển và chia sẻ chuyên môn của bạn với người khác. Trả lời câu hỏi và nâng cao kiến thức cơ bản của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm