How do I copy and paste text on Android?

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Firefox for Android lets you easily copy and paste text directly from a web page. This article will show you how it's done.

 1. Long-tap a word to select it on a web page.
 2. Drag the set of bounding handles to include the amount of text you want to copy.
  select text android
 3. When you've highlighted your desired text, tap on the copy icon on the toolbar at the top of the screen:
  copy android
 4. Tap on the field where you want to paste the text. This can be the URL bar or any text field.
 5. Tap the paste icon on the toolbar.
  paste android

Your copied text will appear in the field.

To use the latest version of this feature, make sure to use Android 6 or higher.

Firefox for Android lets you easily copy and paste text directly from a web page. This article will show you how it's done.

 1. Long-tap a word to select it on a web page.
 2. Drag the set of bounding handles to highlight all the text you want to copy.
 3. Tap Copy on the toolbar that appears.
 4. Tap and hold on the field where you want to paste the text until a toolbar appears. This can be the URL bar or any text field.
 5. Tap Paste on the toolbar.

Your copied text will appear in the field.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, mluna, user917725, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.