How do I change to the desktop view in Firefox for Android?

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

Request the desktop view of websites as follows:

  1. Tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) .
  2. Select the Request Desktop Site checkbox (you may need to tap More first) .

The website reloads and appears as it would on your desktop.

Firefox for Android enables user agent switching in your settings with an addon. This tutorial and the following procedure describe how to install the Phony addon to get the user agent choice in your settings and how to control the setting.

  1. Go to http://addons.mozilla.org/android.
  2. Search for Phony.
  3. Tap the Add to Firefox button.
    The Phony agent switcher addon will download and install.
  4. Tap the main Menu > More > Phony.
  5. Tap Default and select the Desktop Firefox radio button and tap OK.
  6. Reload the website to get the desktop view.
// These fine people helped write this article:scoobidiver, mluna, Jarmo, Amit Kumar Thakur, user917725, Zilmar. You can help too - find out how.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support