How to change the Thunderbird layout

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.


Configure the layout of the Folder pane, message list pane, and message pane according to your preference.

classicview In Classic view, the folder pane runs the entire height of the window.
wideview In Wide view, the message pane spans across the width of both the folder pane and the message list pane.
verticalview In Vertical view, all three panes are side-by-side.

How to change the layout

Click the menu button New Fx Menu fx57menu , open the OptionsPreferences menu, then go to Layout and choose a layout.From the View menu, go to Layout and choose a layout.

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Chris Ilias. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support