How can I help by submitting mobile performance data?

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

It's helpful for Mozilla's engineers to be able to measure how Firefox for Android behaves in the real world. The Telemetry feature provides this capability by sending them performance and usage information. As you use Firefox, Telemetry measures and collects non-personal information, such as memory consumption, responsiveness timing and feature usage. It then sends this information to Mozilla on a daily basis and we use it to make Firefox better for you.

Firefox also has a Crash Reporter feature that warns you when Firefox closes unexpectedly, and allows you to send this information so the engineers can make Firefox more stable and secure.

For more about what kind of information is collected and how it's used, see our privacy policy.

How do I opt-in or opt-out of sending performance data?

You can turn this feature on or off at any time in your Settings:

  1. Tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) and then Settings (you may need to tap More first) .
  2. Next tap Mozilla and then check or uncheck the box next to Telemetry in the Data Choices section.
  3. Check or uncheck the box next to Crash Reporter to send crash reports back to Mozilla.
  1. Tap the Menu button (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) and then Settings (you may need to tap More first) .
  2. Next tap Data choices and then check or uncheck the box next to Telemetry.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: Tonnes, Michael Verdi, scoobidiver, Andrew, Swarnava Sengupta, mluna, lmandel, tjovanovic, user917725, Joni. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.