How to access the Firefox Marketplace

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Accessing the Marketplace from an Android Device

In order to run the Firefox Marketplace you need to have the latest version of Firefox for Android.

Launch Firefox and navigate to the Firefox Marketplace site (https://marketplace.firefox.com/)

Alternatively, you can follow these steps after launching Firefox to access the Firefox Marketplace:

  1. Press the Menu button of your phone.
  2. Select "Apps."
  3. Tap the top right icon.

 

Những người dùng đã giúp viết bài này: Michael Verdi, scoobidiver, Andrew, Ibai, Swarnava Sengupta, Joshua Smith, tjovanovic. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.