Hide Images in Firefox for iOS

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

Firefox for iOS has a mode where it hides images if you have a slow connection or want to avoid using a lot of data.

How to Hide or Show Images

  1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
    menu button ios 10


    (You might need to scroll all the way to the top of the page for the menu button to appear).
  2. Here you can Hide or Show Images:
    • To hide images, tap the Hide Images icon to hide images and not load them in the future. (You might need to swipe to the next panel first.)
    • To display images, tap the Show Images icon to show images and load them in the future. (You might need to swipe to the next panel first.)
Don't see a menu button? You might be on an older version of Firefox. Please update to the latest version through the App Store.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Michele Rodaro, Roland Tanglao, Joni. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support