Gợi ý tìm kiếm trong Firefox Focus dành cho Android

Khi bạn nhập vào thanh địa chỉ hoặc thanh tìm kiếm, Firefox Focus sẽ đề xuất các tìm kiếm phổ biến phù hợp với nội dung bạn đang nhập.

Khi bạn nhập văn bản trên thanh địa chỉ lần đầu tiên, Firefox Focus sẽ hỏi bạn liệu bạn có muốn bật đề xuất tìm kiếm hay không. Sau đó, bạn có thể thay đổi cài đặt này bất cứ lúc nào:

  1. Chạm vào menu ở bên phải thanh địa chỉ:

    focus menu android
  2. Chạm Cài đặt trong trình đơn.
  3. Chạm Tìm kiếm trong màn hình Cài đặt.
  4. Chạm công tắc bên cạnh Nhận gợi ý tìm kiếm để bật hoặc tắt nó.
// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Quế Tùng. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support