Forum Response - Search Hijacker

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. Nếu bạn đã biết cách dịch các bài viết cho SUMO, bắt đầu dịch ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dịch các bài viết cho SUMO, hãy bắt đầu tại đây.

It sounds like you have a third party program that has taken over your search engine, home page, and/or the default new tab page. Fortunately, this can be remedied easily:

  1. Click the menu button fx57menu and choose Add-ons.
  2. In the Add-ons Manager tab, select the Extensions panel.
  3. Select the toolbar you wish to remove.
  4. Click the Remove button.
  5. Click "Restart now" if it pops up. Your tabs will be saved and restored after the restart.

For further information, please read Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page.

Did this fix the problem? Please let us know!

// Những người đã giúp viết bài trợ giúp này:Tonnes, Michele Rodaro, Michael Verdi, Andrew, Nathan2055, ideato, Ashickur Rahman, Tyler Downer, Wesley Branton, kobe, pollti, guigs. Bạn cũng có thể giúp - tìm hiểu cách làm.

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Đóng góp cho Mozilla Support